سلامت جسم و روح

باورشان این است که سلامت عاطفی و جسمی فرزندانمان از خواسته‌ها و تمایلات شخصی‌شان مهم‌تر است.
فضای سبز، گلدان‌های طبیعی و مراقبت از این گیاهان و طبیعت، بخشی از برنامۀ سلامت است.
راه رشدی که از آغاز با شنای کودکانش آغاز شد، ورزش را اصلی می‌داند قابل اعتنا.
ورزش در راه رشد موقعیتی است که فرزندانِ این آب و خاک فارغ از دغدغه‌ها، زندگی را بازی و تمرین کنند و برای درک وقایع غیرمنتظرۀ زندگیِ واقعی آماده شوند.

مدرسه شنا

بچه‌های راه رشدی از سال ۱۳۷۶ برای رفتن به استخر با دوستان و همکلاسی‌هایشان، گزینۀ دیگری هم داشتند؛ آموزشگاه شنای راه رشد! این آموزشگاه طی سال‌ها، محدودۀ فعالیت خود را توسعه داد و هم‌اکنون پذیرای کودکان و دانش‌آموزان از مهدکودک تا مقطع متوسطۀ دوم است. آموزش در این آموزشگاه از اصول اولیه همچون آشنایی با آب شروع می‌شود و با کلاس‌های آموزشِ چهار شنای اصلی (کرال سینه / کرال پشت / قورباغه / پروانه)، کلاس‌های آموزش نجات غریق، کلاس‌های آموزش سینکرونایز (حرکات موزون در آب، ویژۀ دختران) و کلاس‌های آموزش واترپلو در سطوح مختلف ادامه پیدا می‌کند.

در مورد سلامتِ عاطفی و جسمیِ دانش‌آموزان و جامعه، احساس مسئولیت می‌کنیم.

(فرهنگ ما)

قبل
بعدی

مدرسه ای سبز

اکنون زمینش را می شناسد و به کهکشان راه شیری خیره است.
برای رفتار عناصرش الگویی کاربردی دارد تا سرعت گیرنده هایش را حس کند تا یاخته های یک یافته را
در میدانی به بزرگی مغناطیسم کیهان به فلسفه ی آفرینش می رسد.
در اندیشه ی آینده خود و یک جامعه است.
آینده ای که دچار سینوس اتفاق هاست، دچار انسانهاست.

سلامت جسم و روح

باورشان این است که سلامت عاطفی و جسمی فرزندانمان از خواسته‌ها و تمایلات شخصی‌شان مهم‌تر است.
فضای سبز، گلدان‌های طبیعی و مراقبت از این گیاهان و طبیعت، بخشی از برنامۀ سلامت است.
راه رشدی که از آغاز با شنای کودکانش آغاز شد، ورزش را اصلی می‌داند قابل اعتنا.
ورزش در راه رشد موقعیتی است که فرزندانِ این آب و خاک فارغ از دغدغه‌ها، زندگی را بازی و تمرین کنند و برای درک وقایع غیرمنتظرۀ زندگیِ واقعی آماده شوند.

مدرسه شنا

بچه‌های راه رشدی از سال ۱۳۷۶ برای رفتن به استخر با دوستان و همکلاسی‌هایشان، گزینۀ دیگری هم داشتند؛ آموزشگاه شنای راه رشد! این آموزشگاه طی سال‌ها، محدودۀ فعالیت خود را توسعه داد و هم‌اکنون پذیرای کودکان و دانش‌آموزان از مهدکودک تا مقطع متوسطۀ دوم است. آموزش در این آموزشگاه از اصول اولیه همچون آشنایی با آب شروع می‌شود و با کلاس‌های آموزشِ چهار شنای اصلی (کرال سینه / کرال پشت / قورباغه / پروانه)، کلاس‌های آموزش نجات غریق، کلاس‌های آموزش سینکرونایز (حرکات موزون در آب، ویژۀ دختران) و کلاس‌های آموزش واترپلو در سطوح مختلف ادامه پیدا می‌کند.

قبل
بعدی

مدرسه ای سبز

اکنون زمینش را می شناسد و به کهکشان راه شیری خیره است.
برای رفتار عناصرش الگویی کاربردی دارد تا سرعت گیرنده هایش را حس کند تا یاخته های یک یافته را
در میدانی به بزرگی مغناطیسم کیهان به فلسفه ی آفرینش می رسد.
در اندیشه ی آینده خود و یک جامعه است.
آینده ای که دچار سینوس اتفاق هاست، دچار انسانهاست.

المپیادهای ورزشی

سلامت روان

دستاوردهای ورزشی