خانواده ی راه رشد

بیشتر از ۳۰ سال پیش، اهالی این خانه با شعار ” زندگی بهتر از طریق مشارکت ” رویایی را آغاز کردند.
سرمایه های این خانواده، دانش آموزان و والدین ، آموزگاران و همراهان اجرایی بودند و همگی مرامشان تعهد و حمایت بود.
دانش آموزان که آینده شان مهم ترین انگیزه ی این راه و والدین ، همسفران مشتاق که همراه فرزندان این خانه، قدم به قدم، یادگیرنده ای فعال و حامی ساختن این راه هستند.
آموزگاران این خانه، ، هم باور و همراه یادگیرندگی، شالوده ی محکم و بالنده ی این خانواده، کنار دانش آموزان مشق می کنند.
و همراهان اجرایی ، پشتیبانان متعهد که در این مسیر و ساختن این راه، نیرویی به حقیقت انسانی و اثرگذار هستند.
مدرسه اینجا مکانی امن برای تجربه ی زندگی در جامعه و رسیدن به هویت یک شهروند بومی و جهانی است.
اهل این خانه، راه را با رفتنش می سازند، چون راه رشد خانواده ای بزرگ و همدل دارد.

هدف

مدرسه نسخۀ کوچک اما واقعیِ جامعه است که وارثان این آب‌وخاک، شادمانه نوع‌دوستی
را در آن تجربه می‌کنند و با خودباوری، شخصیتی خلاق و راضی خواهند داشت.
در این میان، خانوادۀ بزرگ راه رشد درس و مدرسه را بهانه‌ای می‌داند که فرزندانش از
نوگامی، همدلانه این میراث ارزشمند را در آغوش بگیرند و زمینِ محکمی باشند برای آیندگان.
زمینی که بر پایهٔ اصولی استوار می شود که به پنج اصل راه رشد معروف است.

پخش ویدیو
پخش ویدیو

هدف

مدرسه نسخۀ کوچک اما واقعیِ جامعه است که وارثان این آب‌وخاک، شادمانه نوع‌دوستی
را در آن تجربه می‌کنند و با خودباوری، شخصیتی خلاق و راضی خواهند داشت.
در این میان، خانوادۀ بزرگ راه رشد درس و مدرسه را بهانه‌ای می‌داند که فرزندانش از
نوگامی، همدلانه این میراث ارزشمند را در آغوش بگیرند و زمینِ محکمی باشند برای آیندگان.
زمینی که بر پایهٔ اصولی استوار می شود که به پنج اصل راه رشد معروف است.

مدرسه مجالی برای هنجارپذیری و یادگیری است؛
باهم زندگی می کنیم ، رشد می کنیم .
از پیشرفت خودمان و دیگران لذت می بریم.

آناهیتا اصلاح پذیر
مدیرعامل

تاریخچه

روزگاری که مردمان ایران زمین در گیر طوفان جنگ بودند، چند مربی ؛ رویایی برای آغاز در سر داشتنند.

بالاخره انگیزهٔ بالای آنها برای آموزش به فرزندان این سرزمین، پس از گذشت سه سال منجر به

تحقق یک رویا شد و اولین خانهٔ این آرزو، کودکستان راه رشد نام گرفت.

قبل
بعدی

امکانات

راه رشد فرزندان خود را در سفری بزرگ همراهی می کند و جاده ای همیشگی برای این راه می سازد.
در طول سال ها برای این تجربه لوازم و امکاناتی فراهم آورد تا فرزندانش مسیر ماندگاری را تجربه کنند .
اینجا امکانات بستری ست که امکان تجربه ی مهارت ها را فراهم می کند.

 

 

 

قبل
بعدی

امکانات

راه رشد فرزندان خود را در سفری بزرگ همراهی می کند و جاده ای همیشگی برای این راه می سازد.
در طول سال ها برای این تجربه لوازم و امکاناتی فراهم آورد تا فرزندانش مسیر ماندگاری را تجربه کنند .
اینجا امکانات بستری ست که امکان تجربه ی مهارت ها را فراهم می کند.

 

 

 

تعاونی

مرامشان این است که با هم، مسئله را حل کنند.

 چون از همان آغاز کنار هم، اولین مانع را پشت سر گذاشتند.

 بچه های پیش دبستانی رشد بزرگتر شده بودند ولی برای ادامه، دبستانی در کار نبود، سرمایه‌های اندک موسسان که از قبل با ایدهٔ تشکیل تعاونی جمع شده بود، زمینه را فراهم کرد تا رؤیای دبستان به حقیقت برسد و تعاونی به شکل رسمی آغاز به کار کرد.

 تا همیشه مرام این است؛ چراکه برای این خانوادۀ بزرگ، تعاونی یک واحد صنفی نیست. خردِ جمعیِ آموزش‌محور است که از مشارکت معلم و شاگرد تا مدیریت سرنوشت اهالی این خانه معنا می گیرد.

بسیاری از اهالی خانهٔ راه رشد، عضو و سهامدار این تعاونیِ ‌اند و فارغ از تعداد سهامشان، حق رأی برابری دارند که با در کنار هم بودن یاد بگیرند تا یادگیرنده باشند و پذیرای اعضای جدیدی چون شما که در راه‌اند!

جمعی بزرگ‌تر با آینده‌ای بهتر.

 

پخش ویدیو
پخش ویدیو

مسئولیت اجتماعی

راه رشد، قطعاً به دایره بستۀ این شهر که در آن زاده شد و پا گرفت، محدود نیست.
چه از بد حادثه، گوشه‌ای از این سرزمینِ کهن بلرزد و یا غرق آب شود، یا از اقبالِ بلند
زمینی خالی در آرزوی مدرسه شدن و چشم به راهِ فرزندان این آب و خاک برای
علم‌آموزی باشد و یا مداد و کتاب و دفتری مشتاقِ رسیدن به دستانِ دانش‌آموزی باشند…
آری آنجا که راهی باشد، رشدی خواهد بود و اگر راهی نبود مسیری نو آغاز می‌شود
که هر کجای این آب و خاک، دستی برای نیاز بالا بیاید بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ چرا که راه رشد ادامه دارد.

پخش ویدیو

مسئولیت اجتماعی

راه رشد، قطعاً به دایره بستۀ این شهر که در آن زاده شد و پا گرفت، محدود نیست.
چه از بد حادثه، گوشه‌ای از این سرزمینِ کهن بلرزد و یا غرق آب شود، یا از اقبالِ بلند
زمینی خالی در آرزوی مدرسه شدن و چشم به راهِ فرزندان این آب و خاک برای
علم‌آموزی باشد و یا مداد و کتاب و دفتری مشتاقِ رسیدن به دستانِ دانش‌آموزی باشند…
آری آنجا که راهی باشد، رشدی خواهد بود و اگر راهی نبود مسیری نو آغاز می‌شود
که هر کجای این آب و خاک، دستی برای نیاز بالا بیاید بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ چرا که راه رشد ادامه دارد.