مراحل ثبت نام مهدکودک

گام اول: ثبت نام در سایت

در این مرحله برای هر دانش آموز پنل کاربری ایجاد می شود که پس از تکمیل مراحل ثبت نام تمام اطلاعات کاربری دانش آموز در آن صفحه قابل مشاهده است.(لینک ورود به پنل کاربری)

گام دوم : تماس تلفنی و تنظیم وقت مصاحبه

در این مرحله با ولی گرامی تماس گرفته می شود و زمان مصاحبه حضوری تنظیم می گردد.

گام سوم: اعلام نتیجه و ثبت نام نهایی

با بررسی مصاحبه حضوری با ولی نتیجه نهایی اعلام و ثبت نام نهایی انجام می شود.

مراحل ثبت نام ورود به اول دبستان

گام اول: پیش ثبت نام در سایت

در این مرحله برای هر دانش آموز پنل کاربری ایجاد می شود که پس از تکمیل مراحل ثبت نام تمام اطلاعات کاربری دانش آموز در آن صفحه قابل مشاهده است.(لینک ورود به پنل کاربری)

با کلیک روی لینک و ایجاد حساب کاربری می توانید پیش ثبت نام کنید.

گام دوم : کارگاه مادر و پدر کلاس اولی

در این کارگاه ، راهکارهای برخی چالش های ورود به دبستان برای والدین کلاس اولی ارائه می شود.

در زمان کارگاه،کودکان جهت آشنایی با محیط در دبستان حضور دارند و در فعالیت های هدفمند شرکت می کنند.

منتظر حضور شما به همراه فرزندتان هستیم.

گام سوم: تماس تلفنی و تنظیم زمان مصاحبه برای دانش آموزان

از دانش آموزان جدیدالورود به راه رشد برای شرکت در مصاحبه در تاریخ های ۲۶ تا ۲۸ دی ماه دعوت به عمل خواهد آمد و از طریق تماس تلفنی هماهنگی های لازم صورت می گیرد.

گام چهارم: تماس تلفنی و تنظیم مصاحبه با والدین

زمان مصاحبه با والدین برای تاریخ ۲ بهمن تا ۶ بهمن ماه از طریق تماس تلفنی تنظیم خواهد شد.

گام پنجم : مصاحبه با والدین و ثبت نام نهایی

طبق زمان های تنظیم شده، مصاحبه با والدین صورت می گیرد و برای والدین پذیرفته شده، همزمان ثبت نام مالی انجام خواهد شد.

مراحل ثبت نام دبستان(دوم تا ششم)

گام اول: ثبت نام در سایت

در این مرحله برای هر دانش آموز پنل کاربری ایجاد می شود که پس از تکمیل مراحل ثبت نام تمام اطلاعات کاربری دانش آموز در آن صفحه قابل مشاهده است.(لینک ورود به پنل کاربری)

گام دوم : برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه هایی با هدف شناخت و انجام فعالیت‌های آموزشی هفته‌ی آخر اردیبهشت

گام سوم: ارائه نتیجه کارگاه

ازطریق تماس تلفنی نتایج کارگاه به والدین ارائه خواهد شد و در همان تماس زمان مصاحبه تنظیم می شود.

گام چهارم: مصاحبه و ثبت نام

در این مرحله با ولی دانش آموز مصاحبه و ثبت نام نهایی در مرکز صورت می گیرد.

مراحل ثبت نام متوسطه یک(ورود به هفتم)

گام اول : پیش ثبت نام در سایت

در این مرحله برای هر دانش اموز پنل کاربری ایجاد می شود که پس از تکمیل مراحل ثبت نام تمام اطلاعات کاربری دانش آموزان در آن صفحه قابل مشاهده است.(لینک ورود به پنل کاربری)

گام دوم : جلسه ی ارائه ی سند خدمات آموزشی (ویژه اولیای پایه‌ی ششم راه رشد )

تماس با والدین جهت اطلاع رسانی برای حضور در جلسه ی ارائه ی سندخدمات آموزشی و تشریح کارگاه خلاقیت و رشد دانش آموزان در هفته ی اول بهمن

گام سوم: برگزاری کارگاه خلاقیت و رشد دانش آموز

دانش آموزان در ۴ ایستگاه ریاضی ، علوم اجتماعی ، فارسی و علوم تجربی به فعالیت گروهی و انفرادی می پردازند. این کارگاه در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد. که زمان حضور هر دانش آموز اطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح: ارائه ی سند خدمات آموزشی ویژه ی والدین پایه ی ششمی که قصد ورود به راه رشد را دارند.

گام چهارم: اعلام نتایج کارگاه

اعلام نتایج و تنظیم وقت مصاحبه در پنل کاربری

نتایج تحلیلی کارگاه ورودی در روز مصاحبه که وقت آن در پنل کاربری هر دانش آموز قابل رویت و تنظیم است به همراه مصاحبه با والدین دانش آموزان ارائه خواهد شد.

گام پنجم : مصاحبه با اولیای دانش آموزان پذیرفته شده و ثبت نام نهایی

طبق وقت مصاحبه ای که طی پیامک پس از انتخاب زمان در پنل برای والدین ارسال می شود مصاحبه و ثبت نام در مرکز مربوطه انجام خواهد شد.

 

مراحل ثبت نام متوسطه یک(ورود به هشتم و نهم)

گام اول: پیش ثبت نام در سایت (ویژه غیر راه رشدی ها)

در این مرحله برای هر دانش اموز پنل کاربری ایجاد می شود که پس از تکمیل مراحل ثبت نام تمام اطلاعات کاربری دانش آموزان در آن صفحه قابل مشاهده است.(لینک ورود به پنل کاربری)

گام دوم : تنظیم وقت ارزیابی آموزشی

از طریق تماس تلفنی با والدین زمان ارزیابی اعلام خواهد شد.

گام سوم: اعلام نتایج ارزیابی

نتایج از طریق تماس تلفنی به والدین اطلاع رسانی خواهد شد و تنظیم وقت مصاحبه حضوری با اولیا و دانش آموز انجام می گیرد.

گام چهارم: مصاحبه و ثبت نام نهایی

مراحل ثبت نام متوسطه دوم(ورود به دهم)

گام اول: پیش ثبت نام در سایت

در این مرحله برای هر دانش اموز پنل کاربری ایجاد می شود که پس از تکمیل مراحل ثبت نام تمام اطلاعات کاربری دانش آموزان در آن صفحه قابل مشاهده است.(لینک ورود به پنل کاربری)

گام دوم: دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

آزمون ورود به پایه ی دهم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.

منابع آزمون

دانش آموز از طریق کارت ورود به جلسه زمان و محل آزمون را دریافت خواهد کرد و وقت مصاحبه با اولیای غیر راه رشدی تعیین خواهد شد.

گام سوم :آزمون ورود به پایه ی دهم

مصاحبه با اولیای دانش آموزان جدیدالورود در روز آزمون انجام می شود.

گام چهارم:اعلام نتایج در پنل کاربری.

توضیح : اسامی پذیرفته شدگان به همراه توضیحات لازم جهت ثبت نام مالی در پنل کاربری هر دانش آموز ارائه خواهد شد.

گام پنجم: ثبت نام نهایی

جزئیات نحوه ثبت نام در پنل کاربری ارائه خواهد شد.

گام ششم:جلسه ی ارائه ی سند خدمات آموزشی

تاریخ و محل جلسه اعلام خواهد شد.

مراحل ثبت نام متوسطه دو(ورود به یازدهم و دوازدهم)

گام اول: پیش ثبت نام( ویژه دانش آموزان غیر راه رشدی)

در این مرحله برای هر دانش اموز پنل کاربری ایجاد می شود که پس از تکمیل مراحل ثبت نام تمام اطلاعات کاربری دانش آموزان در آن صفحه قابل مشاهده است.(لینک ورود به پنل کاربری)

توضیح ویژه پایه یازدهم
آزمون ورودی پایه یازدهم در تاریخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۱ برگزار می شود.( بعد از این تاریخ با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد و زمان آزمون تعیین می گردد)

بودجه بندی آزمون:

توضیح ویژه پایه دوازدهم
آزمون ورودی پایه دوازدهم در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۰ برگزار می شود.( بعد از این تاریخ با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد و زمان آزمون تعیین می گردد)

بودجه بندی آزمون:

گام دوم: صاحبه با اولیا و دانش اموزان متقاضی از مدارس دیگر

گام سوم: اعلام نتایج و ثبت نام نهایی

گام چهارم: معرفی نظام سه ساالنه کنکور و روند متوسطه دو یرای اولیا و دانش آموزان پذیرفته شده