هنر

در فرهنگ راه رشد، هنر یک اصل است .
دریچه‌ای متفاوت برای کشفِ تازه‌ها
و تجربۀ زبانی دیگر برای بی‌واسطه‌ترین ابرازها.
هنر، کاربردی‌ترین راه برای پرورشِ مهارت‌هاست و برای همین است که از آغاز همخانۀ راه رشدیان شد.

نمایش

عرصه‌ای برای حضور… تا نمایشی با شکوه از مواجهه‌اش با زندگی بر پا کند! …دور از دریچۀ صفر و یک‌ها.

 آموزش تئاتر در راه رشد قدمتی دیرینه دارد. از ۳ سالگی به صورت نمایش خلاق و آشنایی با نمایش عروسکی در مهد کودک آغاز می شود و در همان سنین کودک، روی صحنه رفتن را تمرین می‌کند در دبستان به شکل حرفه ای، تخصصی فن بیان و بدن به طرح درس ها اضافه می شود، در دوره متوسطه بازیگری به معنای حرفه ای، طراحی صحنه و لباس نیز به این بخش اضافه می شود و در نهایت دانش آموزان مسلط به مراحل بازیگری تئاتر، نمایشنامه های مختلفی را اجرا می‌کند.

 تئاتر در راه رشد علاوه بر اینکه همواره به عنوان هنری مستقل دیده شده است راهی امن برای تقویت مهارت های سخنوری، درک و تحلیل مسئله و مهارت هایی از این قبیل شده است.

قبل
بعدی
  • با کمک هنر، موقعیتی امن فراهم می‌کنیم تا دانش‌آموزان بتوانند به درک موقعیت‌های غیرمنتظره برسند و تعاملی بهتر با یکدیگر داشته باشند.

(فرهنگ ما)

قبل
بعدی

موسیقی

صدایی می‌آید از دستی بر ساز… تا حرفی باشد شنیدنی؛ آهنگِ جهانی سرشار از رشد!

روش “ارف” به عنوان یک روش کاربردی در آموزش موسیقی کودک از ۳ سالگی در مهدکودک به کار گرفته می‌شود و در همان مقطع به عنوان اصلی ترین راه شناخت و درک موسیقی به کار بسته می شود. موسیقی و آموزش ساز، تشکیل گروه های موسیقی (نوازندگی و سرود) تا انتهای مسیر همراه رشدیان است. پرورش سلیقه موسیقیایی کودکان و نوجوانان یکی از اهداف مهم راه رشد است.

نقاشی

نقشی می‌زند و رنگ‌ها را درهم‌می‌آمیزد تا از منطقِ سیاه و سفیدها، فاصله‌ای رنگین بگیرد.

هنر نقاشی یکی از مهمترین روشهای به روز و تقویت خلاقیت و مهارتهای ذهنی و فردی است.

 مشاهده کردن اولین مرحله آموزش است.که از ابتدای ورود به مهد کودک در سن ۳ سالگی آغاز می‌شود، کودک با ابزارها، تکنیک ها و روش های مختلف نقاشی با این هنر آشنا می شود. نقاشی یکی از مهمترین روش ها و موضوعات سرفصل های آموزش هنر در راه رشد است.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

سفال

دست‌هایی پر از خیال که خاک را بی‌واسطه شکل می‌دهند و لذتِ خلق را کشف می‌کنند.

با دست ورزی آغاز می‌شود و به خلق می‌رسد.

 سفال همواره همراه قصه های اسطوره ای و افسانه ها از سرفصلهای جدانشدنی هنر بوده است. هدف اصلی این سرفصل تبدیل تخیل به حقیقت است و رسیدن به خلق و آفرینش .

در کلاس های سفال،  که از مقطع مهدکودک آغاز می شود، کودکان با ابزار مختلف سفال آشنا می شوند. با       گل های مخصوص، قالب ها و مهارت دست ورزی پیش می روند.

روش های مختلف درست کردن سفال با دست را می آموزند و در نهایت مجسمه سازی را تجربه می کنند.

هنر

در فرهنگ راه رشد، هنر یک اصل است .
دریچه‌ای متفاوت برای کشفِ تازه‌ها
و تجربۀ زبانی دیگر برای بی‌واسطه‌ترین ابرازها.
هنر، کاربردی‌ترین راه برای پرورشِ مهارت‌هاست و برای همین است که از آغاز همخانۀ راه رشدیان شد.

نمایش

عرصه‌ای برای حضور… تا نمایشی با شکوه از مواجهه‌اش با زندگی بر پا کند! …دور از دریچۀ صفر و یک‌ها.

 آموزش تئاتر در راه رشد قدمتی دیرینه دارد. از ۳ سالگی به صورت نمایش خلاق و آشنایی با نمایش عروسکی در مهد کودک آغاز می شود و در همان سنین کودک، روی صحنه رفتن را تمرین می‌کند در دبستان به شکل حرفه ای، تخصصی فن بیان و بدن به طرح درس ها اضافه می شود، در دوره متوسطه بازیگری به معنای حرفه ای، طراحی صحنه و لباس نیز به این بخش اضافه می شود و در نهایت دانش آموزان مسلط به مراحل بازیگری تئاتر، نمایشنامه های مختلفی را اجرا می‌کند.

 تئاتر در راه رشد علاوه بر اینکه همواره به عنوان هنری مستقل دیده شده است راهی امن برای تقویت مهارت های سخنوری، درک و تحلیل مسئله و مهارت هایی از این قبیل شده است.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

موسیقی

صدایی می‌آید از دستی بر ساز… تا حرفی باشد شنیدنی؛ آهنگِ جهانی سرشار از رشد!

روش “ارف” به عنوان یک روش کاربردی در آموزش موسیقی کودک از ۳ سالگی در مهدکودک به کار گرفته می‌شود و در همان مقطع به عنوان اصلی ترین راه شناخت و درک موسیقی به کار بسته می شود. موسیقی و آموزش ساز، تشکیل گروه های موسیقی (نوازندگی و سرود) تا انتهای مسیر همراه رشدیان است. پرورش سلیقه موسیقیایی کودکان و نوجوانان یکی از اهداف مهم راه رشد است.

نقاشی

نقشی می‌زند و رنگ‌ها را درهم‌می‌آمیزد تا از منطقِ سیاه و سفیدها، فاصله‌ای رنگین بگیرد.

هنر نقاشی یکی از مهمترین روشهای به روز و تقویت خلاقیت و مهارتهای ذهنی و فردی است.

 مشاهده کردن اولین مرحله آموزش است.که از ابتدای ورود به مهد کودک در سن ۳ سالگی آغاز می‌شود، کودک با ابزارها، تکنیک ها و روش های مختلف نقاشی با این هنر آشنا می شود. نقاشی یکی از مهمترین روش ها و موضوعات سرفصل های آموزش هنر در راه رشد است.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

سفال

دست‌هایی پر از خیال که خاک را بی‌واسطه شکل می‌دهند و لذتِ خلق را کشف می‌کنند.

با دست ورزی آغاز می‌شود و به خلق می‌رسد.

 سفال همواره همراه قصه های اسطوره ای و افسانه ها از سرفصلهای جدانشدنی هنر بوده است. هدف اصلی این سرفصل تبدیل تخیل به حقیقت است و رسیدن به خلق و آفرینش .

در کلاس های سفال،  که از مقطع مهدکودک آغاز می شود، کودکان با ابزار مختلف سفال آشنا می شوند. با       گل های مخصوص، قالب ها و مهارت دست ورزی پیش می روند.

روش های مختلف درست کردن سفال با دست را می آموزند و در نهایت مجسمه سازی را تجربه می کنند.