مسئولیت اجتماعی

راه رشد از نوگامی تا همیشه، قطعاً به دایره بستۀ این شهر که در آن زاده شد و پا گرفت، محدود نیست.
اگر از بد حادثه، گوشه‌ای از این سرزمینِ کهن بلرزد و یا غرق آب شود، یا از اقبالِ بلند، زمینی خالی در آرزوی مدرسه شدن و چشم به راهِ فرزندانِ این آب و خاک برای علم‌آموزی باشد و یا مداد و کتاب و دفتری، مشتاقِ رسیدن به دستانِ دانش‌آموزی باشند… آری آنجا که راهی باشد، رشدی خواهد بود و اگر راهی نبود مسیری نو آغاز می‌شود که هر کجای این آب و خاک، دستی برای نیاز بالا بیاید بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ چرا که راه رشد ادامه دارد!

مسئولیت اجتماعی

راه رشد از نوگامی تا همیشه، قطعاً به دایره بستۀ این شهر که در آن زاده شد و پا گرفت، محدود نیست.
اگر از بد حادثه، گوشه‌ای از این سرزمینِ کهن بلرزد و یا غرق آب شود، یا از اقبالِ بلند، زمینی خالی در آرزوی مدرسه شدن و چشم به راهِ فرزندانِ این آب و خاک برای علم‌آموزی باشد و یا مداد و کتاب و دفتری، مشتاقِ رسیدن به دستانِ دانش‌آموزی باشند… آری آنجا که راهی باشد، رشدی خواهد بود و اگر راهی نبود مسیری نو آغاز می‌شود که هر کجای این آب و خاک، دستی برای نیاز بالا بیاید بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ چرا که راه رشد ادامه دارد!

پایگاه کارآفرینی کودکان کار

آموزشی برای همه،
دانش‌آموزان و کودکان کار در کنار هم،
جایی برای آشنایی با مسیر آینده تا انتخابی برای خدمت یا آموزش متولد شود.
راهی برای عمل به ارزش‌ها در مسیر رشد!
آرزویی برای تولید در بازاری که نفسی تازه می‌خواهد از جنسِ خلاقیت تا کسب‌وکاری برای همه باشد و برداشتی به رنگِ مشارکت.
اینجا کسی جا نمی‌ماند چون مرامشان این است.

قبل
بعدی
4bahar

چابهار

کارگاهی برای تعاون و دست‌هایی هنرمند که سوزن‌ها را به خلق زیبایی می‌رساند و با سرمایه‌های خرد و در کنار هم، رنجشان خرد می‌شود و شادی‌شان افزون.
زیر سایۀ دانشگاه دریانوردی چابهار، مدرسۀ دانشوران خواهرخواندۀ راه رشد شد تا مجالی باشد برای مربیانِ بومی؛ تا با دانشی بیشتر و روزآمد، به فرزندان این خاک آموزش دهند.

این راهِ چابهار است! روایتِ مسیری که با رفتن می‌سازند.

کمک های مردمی

لرستان
پاسخ فراخوان راه‌رشدی‌ها برای سیل‌زدگانِ لرستان، حمایتی از جنسِ سخاوت بود با حضور دانش‌آموزان و اولیا
دشتیاری
این بار مداد و دفتر و لوازمِ تحریر، یاریگرِ اهالیِ دشتیاریِ چابهار شدند. کمک‌هایی که انگار هوایی تازه باشند در فضای بستۀ یک کلاس!
کرمانشاه
فراخوانی دیگر و ارسالِ دوبارۀ کمک‌های نقدی و غیرنقدی به راه رشد، وقتی لرزش زمین و زمان، کرمانشاهِ ایران را داغدار کرد.
کرونا
این بار، یک مهمانِ ناخوانده جهان را لرزاند و ترساند!
و راه رشد با بسته‌های لوازم بهداشتی (ماسک، الکل ضدعفونی و…)
همت کرد تا مانعی شود برای کووید ۱۹

  • یادگیری بر اساس مداخله اجتماعی
  • فرصت های واقعی برای تجربه
  • یادگیرندگان به صورت خودآگاه
  • در ساخت های اجتماعی مداخله می کنند

(فرهنگ ما)

  • یادگیری بر اساس مداخلۀ اجتماعی
  • فرصت‌های واقعی برای تجربه
  • یادگیرندگان با خودآگاهی، در ساخت‌های اجتماعی مداخله می‌کنند.
  • (فرهنگ ما)

پایگاه کارآفرینی کودکان کار

آموزشی برای همه،
دانش‌آموزان و کودکان کار در کنار هم،
جایی برای آشنایی با مسیر آینده تا انتخابی برای خدمت یا آموزش متولد شود.
راهی برای عمل به ارزش‌ها در مسیر رشد!
آرزویی برای تولید در بازاری که نفسی تازه می‌خواهد از جنسِ خلاقیت تا کسب‌وکاری برای همه باشد و برداشتی به رنگِ مشارکت.
اینجا کسی جا نمی‌ماند چون مرامشان این است.

قبل
بعدی
4bahar

چابهار

کارگاهی برای تعاون و دست‌هایی هنرمند که سوزن‌ها را به خلق زیبایی می‌رساند و با سرمایه‌های خرد و در کنار هم، رنجشان خرد می‌شود و شادی‌شان افزون.
زیر سایۀ دانشگاه دریانوردی چابهار، مدرسۀ دانشوران خواهرخواندۀ راه رشد شد تا مجالی باشد برای مربیانِ بومی؛ تا با دانشی بیشتر و روزآمد، به فرزندان این خاک آموزش دهند.

این راهِ چابهار است! روایتِ مسیری که با رفتن می‌سازند.

کمک های مردمی

لرستان
پاسخ فراخوان راه‌رشدی‌ها برای سیل‌زدگانِ لرستان، حمایتی از جنسِ سخاوت بود با حضور دانش‌آموزان و اولیا
دشتیاری
این بار مداد و دفتر و لوازمِ تحریر، یاریگرِ اهالیِ دشتیاریِ چابهار شدند. کمک‌هایی که انگار هوایی تازه باشند در فضای بستۀ یک کلاس!
کرمانشاه
فراخوانی دیگر و ارسالِ دوبارۀ کمک‌های نقدی و غیرنقدی به راه رشد، وقتی لرزش زمین و زمان، کرمانشاهِ ایران را داغدار کرد.
کرونا
این بار، یک مهمانِ ناخوانده جهان را لرزاند و ترساند!
و راه رشد با بسته‌های لوازم بهداشتی (ماسک، الکل ضدعفونی و…)
همت کرد تا مانعی شود برای کووید ۱۹