تاریخ شنا

همان سالِ ۱۳۶۴ اولین مسیرِ راه رشد از شنای کودکان، در استخری کوچک ترسیم شد.
شنا بخشی پر رنگ و معنادار در فرهنگ آن‌هاست و از ابتدا برنامه‌ای اصلی در میان زنگ‌ها بوده است.
مدرسۀ شنا به طور رسمی از سال ۱۳۷۶ آغاز به کار کرد و همراه جدایی‌ناپذیر مدرسه شد.

 در مدرسه ی شنا

آموزشگاه شنای راه رشد برای تمام سنین، مسیری برای شنا دارد.
شنا در اینجا از اصول اولیه‌ای همچون آشنایی با آب آغاز می‌شود و با کلاس‌های آموزشِ چهار شنای اصلی، آموزش نجات غریق، کلاس‌های آموزشِ سینکرونایز (حرکات موزون در آب، ویژۀ دختران) و کلاس‌های آموزشِ واترپلو در سطوح مختلف، ادامه پیدا می‌کند.

 

قبل
بعدی
  • رشد و پرورشِ روانی و جسمی و فکری در محیطی امن و شاد..
  • توان‌افزایی و بالا بردنِ قدرت بدنی و کمک به تجربۀ عملیِ مهارت‌ها.

فرهنگ ما

قبل
بعدی

شناگری ماهر شوید

راه رشد فرزندان خود را در سفری بزرگ همراهی می‌کند و جاده‌ای همیشگی برای این راه می‌سازد.
در طول سال‌ها و برای این تجربه، لوازم و امکاناتی فراهم آورد تا فرزندانش مسیر ماندگاری تجربه کنند.
اینجا با امکانات و تجهیزات، مجالِ تجربۀ مهارت‌ها فراهم می‌شود.

 

 

 

تاریخ شنا

همان سالِ ۱۳۶۴ اولین مسیرِ راه رشد از شنای کودکان، در استخری کوچک ترسیم شد.
شنا بخشی پر رنگ و معنادار در فرهنگ آن‌هاست و از ابتدا برنامه‌ای اصلی در میان زنگ‌ها بوده است.
مدرسۀ شنا به طور رسمی از سال ۱۳۷۶ آغاز به کار کرد و همراه جدایی‌ناپذیر مدرسه شد.

 در مدرسه ی شنا

آموزشگاه شنای راه رشد برای تمام سنین، مسیری برای شنا دارد.
شنا در اینجا از اصول اولیه‌ای همچون آشنایی با آب آغاز می‌شود و با کلاس‌های آموزشِ چهار شنای اصلی، آموزش نجات غریق، کلاس‌های آموزشِ سینکرونایز (حرکات موزون در آب، ویژۀ دختران) و کلاس‌های آموزشِ واترپلو در سطوح مختلف، ادامه پیدا می‌کند.

 

قبل
بعدی
قبل
بعدی

شناگری ماهر شوید

راه رشد فرزندان خود را در سفری بزرگ همراهی می‌کند و جاده‌ای همیشگی برای این راه می‌سازد.
در طول سال‌ها و برای این تجربه، لوازم و امکاناتی فراهم آورد تا فرزندانش مسیر ماندگاری تجربه کنند.
اینجا با امکانات و تجهیزات، مجالِ تجربۀ مهارت‌ها فراهم می‌شود.