قبل
بعدی

از راه رشد تا همیشه

تازه اول راه است، راهی که با رفتنش ساخت.
دست‌ها را روی پیشانی سایه کرده است و مفاهیم جدیدی را با خود زمزمه می‌کند.
به اصولی پایبند شده است که عدالت و نظم در کارهای گروهی، برایش معنای همدلی می‌گیرد و مسئولیت اجتماعی و جامعه‌پذیری‌اش، از او یادگیرنده‌ای همیشگی ساخته است.
حالا قدم‌هایش استوار و محکم شده است. از سرنوشت مشترک حرف می‌زند و برایش «مشارکت»، راه اصلیِ زندگیِ بهتر است!

 

 

 

 

قبل
بعدی

از راه رشد تا همیشه

تازه اول راه است، راهی که با رفتنش ساخت.
دست‌ها را روی پیشانی سایه کرده است و مفاهیم جدیدی را با خود زمزمه می‌کند.
به اصولی پایبند شده است که عدالت و نظم در کارهای گروهی، برایش معنای همدلی می‌گیرد و مسئولیت اجتماعی و جامعه‌پذیری‌اش، از او یادگیرنده‌ای همیشگی ساخته است.
حالا قدم‌هایش استوار و محکم شده است. از سرنوشت مشترک حرف می‌زند و برایش «مشارکت»، راه اصلیِ زندگیِ بهتر است!

 

 

 

 

سرمایه های اصلی راه رشد

  • نسلی جوان که یکدیگر را به رسمیت می‌شناسد
  • مسلط به کار گروهی و آمادۀ ارتباط با دنیا به زبان جهان
  • نسلی عادل، شجاع و یادگیرنده
گفت‌وگوهای زندۀ (لایو) اینستاگرامی با فارغ‌التصیلانِ سال‌های گذشتۀ راه رشد
معرفیِ تعاونیِ دانش‌آموزی به ICA (اتحادیۀ جهانیِ تعاونی‌ها) توسط پریناز عصاره، فارغ‌التحصیل راه رشد و دانشجوی مهندسی مواد در دانشگاه شریف
گفت‌وگوی رومینا آتش‌رزم، فارغ‌التحصیل راه رشد و دانش‌آموختۀ رشتۀ باستان‌شناسی در دانشگاه تهران با پارمیدا عطاری، معلم تاریخ.
گفت‌وگو با غزال شریفیان و فاطمه فردنو از دانش آموختگان راه‌رشد و مقام آوران مسابقات بین المللی