قبل
بعدی

در حلقه ما

جلسات حلقۀ مطالعاتی از تاریخ بیست‌وهفتمِ فروردینِ ۹۸ آغاز شد. در این جلسات که با حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعاملِ مجتمع آموزشی راه رشد و جمعی از دبیران و کارکنانِ مقاطعِ مختلف (مهدکودک، دبستان، متوسطه یک و دو) برگزار می‌شود، اعضای حلقه یک کتاب را انتخاب می‌کنند و به بحث و تبادل‌نظر پیرامون آن می‌پردازند.
«در تمنای یادگیری» یکی از این کتاب‌ها بود که جلسۀ بحث و تبادل‌نظر پیرامون آن با حضور نویسندۀ کتاب، جناب آقای دکتر سرکار آرانی برگزار شد.

 

 

با مطالعۀ گروهی و به اشتراک گذاشتنِ اطلاعاتمان در حلقۀ مطالعاتیِ هفتگی، سطح یادگیریِ خود و اطرافیانمان را ارتقا می‌دهیم.

“فرهنگ ما”

کتاب های حلقه