چرا تعاونی؟

مرامشان این است که با هم، مسئله را حل کنند.
چون از همان آغاز کنار هم، اولین مانع را پشت سر گذاشتند.
بچه‌های پیش‌دبستانیِ رشد بزرگ‌تر شده بودند ولی برای ادامه، دبستانی در کار نبود. سرمایه‌های اندکِ مؤسسان که از قبل با ایدۀ تشکیلِ تعاونی جمع شده بود، زمینه را فراهم کرد تا رؤیای دبستان به حقیقت برسد و تعاونی به شکل رسمی آغاز به کار کرد.
تا همیشه مرام این است؛ چراکه برای این خانوادۀ بزرگ، تعاونی یک واحد صنفی نیست؛ خردِ جمعیِ آموزش‌محور است که از مشارکتِ معلم و شاگرد تا مدیریتِ سرنوشتِ اهالیِ این خانه را معنا می‌دهد.
بسیاری از اهالیِ خانۀ راه رشد، عضو و سهامدار این تعاونی‌اند و فارغ از تعداد سهامشان، حقِ رأیِ برابری دارند و با در کنار هم بودن یاد می‌گیرند که یادگیرنده باشند و پذیرای اعضای جدیدی که در راه‌اند! …جمعی بزرگ‌تر با آینده‌ای بهتر.

تعاونی دانش آموزی

میدانِ عمل اینجاست.

خودشان دست به کار شدند و آنچه را در مدرسه آموختند عملی کردند.

«مشارکت، مسئولیت‎پذیری و توسعۀ حرفه‌ای.»
سال ۱۳۹۷ در این راه فرزندان راه رشد اولین تعاونیِ دانش‌آموزیِ ایران را ثبت کردند.

مشقی عمل‌گرایانه برای ورود به صحنۀ زندگی.

 

پخش ویدیو

مدرسه ی تعاونی ، اقتصاد مشارکتی.

راه رشد پس از چندین سال تجربه و چشیدنِ لذتِ تعاون، بر آن شد تا خود را برای همگان تعریف کند و با روحیۀ همدلی و مشارکتِ جاری در وجودش، گام نهادن در این مسیر را برای همه فراهم سازد. از این رو در سال ۱۳۹۵ اولین همایش «مدرسۀ تعاونی، اقتصاد مشارکتی» را با حضور پژوهشگران، صاحب‌نظران، فعالان و مسئولانِ این حوزه برگزار کرد و به همگان نشان داد که راه را با رفتنش می‌سازند.

 

 

 

 

 

راه رشد با مدارس دیگر تفاوت دارد.
روح و فرهنگ پیشرو، زادۀ تعاونی بودن است.
فرهنگی که خود، روشی برای زندگی است و مسیری برای ساختن! راهی که با رفتن می‌توان ساخت.
آناهیتا اصلاح پذیر
مدیر عامل

همایش تعاونی، توسعه آموزشی و  اشتغال پایدار

راهی ساختیم رو به جلو و برای رفتن به سوی هدف!

راهِ رشدی‌ها سال ۱۳۹۶ همایش دوم را برگزار کردند و این بار با نظام آموزشیِ کشور مشارکت و همدلی داشتند. مسئولانه و با هدف ترویج فرهنگِ مشارکت، شکوفاییِ اقتصاد تعاونی و توسعۀ عدالت آموزشی، تعاونگرانه با همگان گفت‌وگو کردند و به طرح مسئله پرداختند.

قبلی
بعدی
قبلی
بعدی

روابط بین الملل

نگاهش خیره در افقی به وسعت کرانۀ جهان است.
خانوادۀ بزرگ راه رشد با پایبندی به هویت ملی ـ دینی و توسعۀ حرفه‌ای، رو به جهانیان نیز سخن گفته و برای خود جایگاهی متمایز به دست آورده است.
در این خانه، باور به ارزشِ مسئولیت‌پذیری و یادگیرنده بودن، فرهنگی است که به تعامل با جهان معنا می‌دهد.

 

 

 

 

اخبار

خبرهایی با معنا از مشارکت، همدلی و توسعۀ حرفه‌ای در خانوادۀ راه رشد

 

 

 

 

 

فهرست