چرا تعاونی؟

مرامشان این است که با هم، مسئله را حل کنند.
چون از همان آغاز کنار هم، اولین مانع را پشت سر گذاشتند.
بچه‌های پیش‌دبستانیِ رشد بزرگ‌تر شده بودند ولی برای ادامه، دبستانی در کار نبود. سرمایه‌های اندکِ مؤسسان که از قبل با ایدۀ تشکیلِ تعاونی جمع شده بود، زمینه را فراهم کرد تا رؤیای دبستان به حقیقت برسد و تعاونی به شکل رسمی آغاز به کار کرد.
تا همیشه مرام این است؛ چراکه برای این خانوادۀ بزرگ، تعاونی یک واحد صنفی نیست؛ خردِ جمعیِ آموزش‌محور است که از مشارکتِ معلم و شاگرد تا مدیریتِ سرنوشتِ اهالیِ این خانه را معنا می‌دهد.
بسیاری از اهالیِ خانۀ راه رشد، عضو و سهامدار این تعاونی‌اند و فارغ از تعداد سهامشان، حقِ رأیِ برابری دارند و با در کنار هم بودن یاد می‌گیرند که یادگیرنده باشند و پذیرای اعضای جدیدی که در راه‌اند! …جمعی بزرگ‌تر با آینده‌ای بهتر.

چرا تعاونی؟

مرامشان این است که با هم، مسئله را حل کنند.
چون از همان آغاز کنار هم، اولین مانع را پشت سر گذاشتند.
بچه‌های پیش‌دبستانیِ رشد بزرگ‌تر شده بودند ولی برای ادامه، دبستانی در کار نبود. سرمایه‌های اندکِ مؤسسان که از قبل با ایدۀ تشکیلِ تعاونی جمع شده بود، زمینه را فراهم کرد تا رؤیای دبستان به حقیقت برسد و تعاونی به شکل رسمی آغاز به کار کرد.
تا همیشه مرام این است؛ چراکه برای این خانوادۀ بزرگ، تعاونی یک واحد صنفی نیست؛ خردِ جمعیِ آموزش‌محور است که از مشارکتِ معلم و شاگرد تا مدیریتِ سرنوشتِ اهالیِ این خانه را معنا می‌دهد.
بسیاری از اهالیِ خانۀ راه رشد، عضو و سهامدار این تعاونی‌اند و فارغ از تعداد سهامشان، حقِ رأیِ برابری دارند و با در کنار هم بودن یاد می‌گیرند که یادگیرنده باشند و پذیرای اعضای جدیدی که در راه‌اند! …جمعی بزرگ‌تر با آینده‌ای بهتر.

تعاونی دانش آموزی

میدانِ عمل اینجاست.

خودشان دست به کار شدند و آنچه را در مدرسه آموختند عملی کردند.

«مشارکت، مسئولیت‎پذیری و توسعۀ حرفه‌ای.»
سال ۱۳۹۷ در این راه فرزندان راه رشد اولین تعاونیِ دانش‌آموزیِ ایران را ثبت کردند.

مشقی عمل‌گرایانه برای ورود به صحنۀ زندگی.

 

پخش ویدیو

مدرسه ی تعاونی ، اقتصاد مشارکتی.

راه رشد پس از چندین سال تجربه و چشیدنِ لذتِ تعاون، بر آن شد تا خود را برای همگان تعریف کند و با روحیۀ همدلی و مشارکتِ جاری در وجودش، گام نهادن در این مسیر را برای همه فراهم سازد. از این رو در سال ۱۳۹۵ اولین همایش «مدرسۀ تعاونی، اقتصاد مشارکتی» را با حضور پژوهشگران، صاحب‌نظران، فعالان و مسئولانِ این حوزه برگزار کرد و به همگان نشان داد که راه را با رفتنش می‌سازند.

 

 

 

 

 

مدرسه ی تعاونی ، اقتصاد مشارکتی.

راه رشد پس از چندین سال تجربه و چشیدنِ لذتِ تعاون، بر آن شد تا خود را برای همگان تعریف کند و با روحیۀ همدلی و مشارکتِ جاری در وجودش، گام نهادن در این مسیر را برای همه فراهم سازد. از این رو در سال ۱۳۹۵ اولین همایش «مدرسۀ تعاونی، اقتصاد مشارکتی» را با حضور پژوهشگران، صاحب‌نظران، فعالان و مسئولانِ این حوزه برگزار کرد و به همگان نشان داد که راه را با رفتنش می‌سازند.

پخش ویدیو

راه رشد با مدارس دیگر تفاوت دارد.
روح و فرهنگ پیشرو، زادۀ تعاونی بودن است.
فرهنگی که خود، روشی برای زندگی است و مسیری برای ساختن! راهی که با رفتن می‌توان ساخت.
آناهیتا اصلاح پذیر
مدیر عامل

کارگاه اقتصاد مشارکتی دکتر مالجو

دبیرخانۀ توسعۀ مدرسۀ تعاونی در راستای دانش‌افزایی در حوزۀ اقتصاد آموزش و با توجه به برگزاری دومین همایش خود در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، دورۀ آموزشی با موضوع اقتصاد ایران را در دستور کار خود قرار داد. این دورۀ آموزشی که از شهریور ماه ۱۳۹۶ آغاز و در مهر ماه ۱۳۹۶ خاتمه یافت. هدف از برگزاری این دوره آشنایی با اقتصاد ایران و جایگاه تعاونی‌ در آن و نقش تعاونی‌ها در برون‌رفت از وضعیت جاری اقتصاد ایران بود. این دوره با حضور دکتر مالجو و در هفت جلسه در مجتمع آموزشی راه رشد برگزار شد.

از محورهای بحث در این دورۀ آموزشی، اقتصاد ایران و نقش تعاونی‌ها در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بود. در این هفت جلسه پس از معرفی اولیه و بحث کلیات درباره ساختار اقتصادی ایران به صحبت درباره شش حلقه اصلی در نظریه انباشت سرمایه‌ها و پرسش‌ها و چالش‌های موجود در هر یک از این حلقه‌ها پرداخته شد.(جهت مشاهده این گفتگو اینجا کلیک کنید.)

همایش تعاونی، توسعه آموزشی و  اشتغال پایدار

راهی ساختیم رو به جلو و برای رفتن به سوی هدف!

راهِ رشدی‌ها سال ۱۳۹۶ همایش دوم را برگزار کردند و این بار با نظام آموزشیِ کشور مشارکت و همدلی داشتند. مسئولانه و با هدف ترویج فرهنگِ مشارکت، شکوفاییِ اقتصاد تعاونی و توسعۀ عدالت آموزشی، تعاونگرانه با همگان گفت‌وگو کردند و به طرح مسئله پرداختند.

قبل
بعدی

همایش تعاونی، توسعه آموزشی و  اشتغال پایدار

راهی ساختیم رو به جلو و برای رفتن به سوی هدف!

راهِ رشدی‌ها سال ۱۳۹۶ همایش دوم را برگزار کردند و این بار با نظام آموزشیِ کشور مشارکت و همدلی داشتند. مسئولانه و با هدف ترویج فرهنگِ مشارکت، شکوفاییِ اقتصاد تعاونی و توسعۀ عدالت آموزشی، تعاونگرانه با همگان گفت‌وگو کردند و به طرح مسئله پرداختند.

قبل
بعدی
قبل
بعدی

روابط بین الملل

نگاهش خیره در افقی به وسعت کرانۀ جهان است.
خانوادۀ بزرگ راه رشد با پایبندی به هویت ملی ـ دینی و توسعۀ حرفه‌ای، رو به جهانیان نیز سخن گفته و برای خود جایگاهی متمایز به دست آورده است.
در این خانه، باور به ارزشِ مسئولیت‌پذیری و یادگیرنده بودن، فرهنگی است که به تعامل با جهان معنا می‌دهد.

 

 

 

 

قبل
بعدی

روابط بین الملل

نگاهش خیره در افقی به وسعت کرانۀ جهان است.
خانوادۀ بزرگ راه رشد با پایبندی به هویت ملی ـ دینی و توسعۀ حرفه‌ای، رو به جهانیان نیز سخن گفته و برای خود جایگاهی متمایز به دست آورده است.
در این خانه، باور به ارزشِ مسئولیت‌پذیری و یادگیرنده بودن، فرهنگی است که به تعامل با جهان معنا می‌دهد.

 

 

 

 

سخن تعاون گران

Coop Talk

تعاونی یک کلمه نیست، زندگی است و قصه دارد.
ما هرکدام یک تعاونگریم که قصه گوی این مشارکت هستیم.
تعاونگران راه رشد تصمیم گرفتند که داستان همدلی هایشان و هویت مشارکت خواه خود را روایت کنند.
سخن تعاونگران شنیدنی ست.
شما هم می توانید تعاونگری راوی باشید.

 

 

 

 

پخش ویدیو
پخش ویدیو

سخن تعاون گران

Coop Talk

تعاونی یک کلمه نیست، زندگی است و قصه دارد.
ما هرکدام یک تعاونگریم که قصه گوی این مشارکت هستیم.
تعاونگران راه رشد تصمیم گرفتند که داستان همدلی هایشان و هویت مشارکت خواه خود را روایت کنند.
سخن تعاونگران شنیدنی ست.
شما هم می توانید تعاونگری راوی باشید.

 

 

 

 

اخبار

خبرهایی با معنا از مشارکت، همدلی و توسعۀ حرفه‌ای در خانوادۀ راه رشد

 

 

 

 

 

اخبار

خبرهایی با معنا از مشارکت، همدلی و توسعۀ حرفه‌ای در خانوادۀ راه رشد