کاغذ زر

بوی کتاب در لا به لای اندیشه های راه رشد از همان آغاز پیچیده بود….

کاغذ ها به شکل های مختلف محمل افکارشان بودند .

برگ های اندیشه و تجربه ها عطری گرفتند که نیاز داشتند تا در کاغذ زری پیچیده شوند، این کاغذ زر انتشاراتی شد تا تجربه ها و پزوهش ها کتاب شوند.

درباره نشر

انتشارات مجتمع آموزشی و فرهنگی راه رشد، بخشی وابسته و همسو با رویکردهای آموزشی و فرهنگیِ این مجتمع است که با هدف ایجاد هویت جمعی، تقویت آموزش و اعتلای گفتمانِ تعاون شکل گرفت. این انتشارات دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتشار کتاب و نیز مجوز هیئت مدیرۀ مجتمع آموزشی و فرهنگی راه رشد برای چاپ مجلۀ داخلی است. بنابراین این بخش شاملِ دو شاخۀ اصلیِ انتشارات با عنوانِ چکسه (انتشارات عمومی) و مجله با عنوانِ نیمکت سفید (رسانۀ داخلی) است.

انتشارات چکسه از دلِ تعاونی فرهنگی آموزشی راه رشد بیرون آمد. این انتشارات از آن جهت که در میدانِ تجربۀ مدرسه، میان دو حوزۀ تعاون و آموزش پیوند برقرار کرده است، می‌تواند یک انتشاراتِ تخصصی به حساب آید.

چکسه با توجه به جامعۀ بزرگِ دانش‌آموزی، در درجۀ اول می‌خواهد پاسخگوی نیازهای درون‌سازمانی باشد و تولیداتی در زمینۀ تکمیلِ آموزش‌های خود در قالبِ تولیدِ کتاب انجام دهد و در درجۀ دوم برای حمایت و گفتمان‌سازی در زمینۀ تعاون و به‌ویژه زنانِ تعاون‌گر، متون تخصصی منتشر کند. در همین راستا کتابِ «مسئله سوزن‌دوزی؛ جامعه‌شناسی یک رخت» کتابی خواندنی و پژوهشی میدانی از زنانِ سوزن‌دوزِ استان سیستان و بلوچستان و منطقۀ چابهار است که در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسید.

همچنین کتاب‌های «تبارشناسیِ امرِ تعاون»، به زبان فارسی و انگلیسی، و زوم (بزرگ‌نمایی) که دغدغۀ محیط زیستی دارد، از جمله کتاب‌هایی‌اند که این انتشارات چاپ کرده است. گفتنی است انتشارات چکسه با همکاری نشر ایرانبان در حوزۀ کودک و نوجوان نیز چند عنوان کتاب از جمله «قلب سبز شهر» و «ریگو و رزا» منتشر کرده است. در زیر، جلد و چکیده‌ای از کتاب‌ها را می‌بینید.

قبل
بعدی

کتاب های چاپ شده