اولیای گرامی مبلغ مرحله اول ثبت نام شما با موفقیت پرداخت شد.

لطفا برای واریز وجه بخش دوم ثبت نام که با احتساب ۱۰% تخفیف می باشد از طریق دکمه پرداخت اقدام فرمایید.