قبلی
بعدی

تاریخچه

سال ۸۳ بود که اولین قدمِ این تجربه برداشته شد.
بررسیِ علومِ روزِ دنیا و نیازِ جامعۀ امروز برای اهالیِ این خانه یک اصل است؛ چراکه آموزش در این خانه بدون تجربه کردن معنایی ندارد و چه بستری بهتر از پروژه که نگاهی نو از جنس علم و پژوهش دارد. علاقه و توانمندیِ فرزندان راه رشد اصل دیگری است که آن‌ها را به انتخاب نهایی می‌رساند. در این راه اما هیچ‌کس جا نمی‌ماند و زنان و مردانی با دانشِ روز، برای نشان دادنِ راه و سهولتِ انتخاب همراه‌اند.
میانه‌های راه، یادگیرنده از آموخته‌هایش دفاع می‌کند و پژوهشگرِ جوان، میزبان کارشناسان و والدین و حتی مسئولان است.
کمی مانده به عید، فرزندانِ این خانواده برای چیدن میوۀ خلاقیتشان، اسفند را در کنار مهمانان و همراهان جشن می‌گیرند و البته این پایان راه نیست! آن‌ها راهیِ رقابت‌های جهانی می‌شوند؛ چراکه رشدِ این خانوادۀ بزرگ، راهی است که با رفتنش ادامه دارد.

از انتخاب تا جشنواره
انتخابی از سر علاقه برای پژوهشگرِ جوان تا امتحانِ توانش باشد چون جشنواره‌ای در راه است.
قبلی
بعدی

خاطره بازی با پروژه

ثبتِ لحظه‌ای که پژوهش، خاطره شد!

 

 

 

خبرهای پژوهش گرجوان

اخبار داغ و تازه از پروژه‌های فرزندان راه رشد

 

 

 

 

 

قبلی
بعدی
قبلی
بعدی

سکویی برای افتخار

اینجا خانه‌ای است که از آوردۀ دست‌های فرزندانش، پر افتخار است!

 

 

 

بورس

طب سنتی

فیلمنامه نویسی

معماری

Stop Motion

طراحی لباس

کارگاه پنهان نگاری

مهندسی پزشکی

روان شناسی

طراحی وب سایت

کسب و کار

نمایش

ساخت صابون

عکاسی

ماموریت غیر ممکن

Start Up

فهرست