قبل
بعدی

چرا پروژه؟

آموزش در این خانه، با تجربه کردن معنا می‌شود و چه بستری بهتر از پروژه که نگاهی نو از جنس علم و پژوهش و هنر  دارد. پس از معرفی پروژه‌ها، فرزندان راه رشد با توجه به علایق و توانایی خود زیر نظر متخصصین دانش‌های به‌روز، به انتخاب نهایی می‌رسند.

آنها میانه های راه یادگیری و تجربه، برای دفاع از آموخته‌هایشان میزبان والدین، کارشناسان ومسئولان می‌شوند.

کمی مانده به عید،برای چیدن میوهٔ خلاقیتشان، اسفند را در کنار مهمانان و همراهان جشن می‌گیرند؛ اما جشنوارهٔ علمی – پژوهشی راه رشد، پایان راه نیست!

و فرزندان این خانه راهی رقابت‌های جهانی می‌شوند؛ چراکه رشد این خانوادهٔ بزرگ، راهی است که همیشه با رفتنش ساخته می‌شود.

سکویی برای افتخار

اینجا خانه‌ای است که از آوردۀ دست‌های فرزندانش، پر افتخار است!

 

 

 

قبل
بعدی
قبل
بعدی

چه خبر از پروژه ها؟

اخبار داغ و تازه از پروژه‌های فرزندان راه رشد

 

 

 

 

 

قبل
بعدی

چرا پروژه؟

آموزش در این خانه، با تجربه کردن معنا می‌شود و چه بستری بهتر از پروژه که نگاهی نو از جنس علم و پژوهش و هنر  دارد. پس از معرفی پروژه‌ها، فرزندان راه رشد با توجه به علایق و توانایی خود زیر نظر متخصصین دانش‌های به‌روز، به انتخاب نهایی می‌رسند.

آنها میانه های راه یادگیری و تجربه، برای دفاع از آموخته‌هایشان میزبان والدین، کارشناسان ومسئولان می‌شوند.

کمی مانده به عید،برای چیدن میوهٔ خلاقیتشان، اسفند را در کنار مهمانان و همراهان جشن می‌گیرند؛ اما جشنوارهٔ علمی – پژوهشی راه رشد، پایان راه نیست!

و فرزندان این خانه راهی رقابت‌های جهانی می‌شوند؛ چراکه رشد این خانوادهٔ بزرگ، راهی است که همیشه با رفتنش ساخته می‌شود.

سکویی برای افتخار

اینجا خانه‌ای است که از آوردۀ دست‌های فرزندانش، پر افتخار است!

 

 

 

قبل
بعدی
قبل
بعدی

چه خبر از پروژه ها؟

اخبار داغ و تازه از پروژه‌های فرزندان راه رشد