میراثی ماندگار

بخش زبان انگلیسی در راه رشد میراث همکاران دلسوزی است که از سال ۶۴ با اولین روزهای شکل گیری مهد کودک تشکیل و برای همیشه ماندگار شد.

. . .

دبستان آماده رفتن در مسیر زبان شد

GET SET GO کتاب دبستان شد و کلمات تخصصی علوم، ریاضی و اطلاعات عمومی، همراه جدیدی شد تا اهالی این خانه به بچه های راه رشد دریچهٔ جدیدی نشان دهند.

. . .

انگلیسی از جنس نمایش

 اجرای نمایش مولان به انگلیسی، برگی نو از مهارت فرزندان راه رشد بود.

. . .

بخش راهنمایی، عضو جدید راه رشد

 با کلاس ها و دانش آموزان بیشتر، مقطع راهنمایی مدرسه قدم اولش را برداشت و حالا دیگر کتابهای به روز CHATTERBOX و LET’S GO وارد دبستان شدند.

. . .

فیلم دیدنی، نقد شنیدنی

نقد و بررسی فیلم هفته ،Dicto Listening عضو جدایی ناپذیر طرح درس آموزشی

. . .

راه رشد بین المللی

حالا دیگر کتابهای کمبریج KET,PET ,FCE ,CAE در دست فرزندان راه رشد بود و گاه، مدرک CPE در دستانشان می درخشید.

. . .

کتابی به رنگ خانواده و دوستان

سال ۸۸ که رسید، کتاب FAMILY & FRIENDS در قفسه های بخش زبان نشست.